Ako postupovať pri montáži zatepľovacieho systému

 

MONTÁŽ
ZATEPĽOVACIEHO
SYSTÉMU

AKO POSTUPOVAŤ PRI MONTÁŽI ZATEPĽOVACIEHO
SYSTÉMU

 

1) Osadenie soklového profilu do vodorovnej polohy a pripevnenie
soklovou hmoždinkou k podkladu (cca 3ks/bm).


2a) Lepenie fasádnych dosiek z polystyrénu a z minerálnej vlny.
Minimálne 40% plochy fasádnej dosky musí byť pevne spojené
s podkladom.


2b) Celoplošné lepenie minerálnych dosiek s kolmým vláknom.


3a) Kladenie fasádnych dosiek na väzbu a rozmiestnenie hmoždiniek
na ploche a v rohoch.


3b) Nesprávne kladenie dosiek bez väzby.


3c) Nesprávne vyplňovanie medzier medzi doskami lepiacim tmelom.

Vzniknuté škáry NIKDY nevyplňovať lepiacim tmelom.


4) Povrch izolantu je NUTNÉ zabrúsiť hoblíkom.


5a) Vyrezanie fasádnej dosky podľa tvaru okenného alebo dverného
otvoru.


5b) Vystuženie oblastí so zvýšeným napätím (okenné a dverné
otvory) prídavnou diagonálnou výstužou s rozmerom min.
330×200 mm.


6) Vytvorenie armovacej vrstvy vložením sklotextilnej sieťoviny
do lepiaceho tmelu. Prekrytie sieťoviny pri napojení je min.
100 mm.


7) Príprava podkladu penetračným náterom.


8) Nanesenie tenkovrstvovej farebnej omietky pomocou nerezového
hladítka a následné vytvorenie štruktúry hladítkom z plastu.

Montáž zatepľovacieho systému

 Montáž zatepľovacieho systému