Disperzná penetrácia

EXTHERM disperzná penetrácia

EXTHERM disperzná penetrácia

Penetračný koncentrovaný náter pre obmedzenie a zjednotenie savosti poréznych
materiálov pred lepením tenkovrstvovými cementovými maltami.