Kašírované dielce

Strešné kašírované dielce

Strešné kašírované dielce

Základom celého systému je rovná alebo spádová doska z penového
polystyrénu EPS 100 S, 150 S, 200 S v kombinácii s asfaltovým
pásom.