Lepidlá pre obklady a dlažby

EXTHERM FIX F FLEX

EXTHERM FIX F FLEX

Flexibilná lepiaca malta triedy C2TE určená na lepenie ťažkých keramických obkladov, mramoru, lícoviek, bridlíc,
keramickej dlažby v exteriéri i interiéri.

EXTHERM FIX S STANDARD

EXTHERM FIX S STANDARD

Lepiaca malta triedy C1 určená na lepenie keramických, nasiakavých obkladov
a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo v interiéri.