Malty a omietky

EXTHERM MO UNI JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA

EXTHERM MO UNI JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA

Jednovrstvová ručne aj strojovo spracovateľná vápenno-cementová omietka pre
exteriéry aj interiéry.

EXTHERM MO JADROVÁ OMIETKA

EXTHERM MO JADROVÁ OMIETKA

Jadrová ručne spracovateľná vápenno-cementová omietka pre exteriéry i interiéry.

EXTHERM MO ŠTUK

EXTHERM MO ŠTUK

Jemná štuková omietka ručne spracovateľná pre interiéry.