Upevňovacia technika EJOT

EJOT - tanierová podložka HTV

EJOT - tanierová podložka HTV

Určené pre upevnenie hydroizolačných pásov.

EJOT - tanier vá podložka HTK 50

EJOT - tanier vá podložka HTK 50

Určené pre upevnenie hydroizolačných pásov; použitie v kombinácii so skrutkami TK, TKR.

EJOT - skrutka Climadur Dabo TKR-4,8

EJOT - skrutka Climadur Dabo TKR-4,8

Určené pre nosné konštrukcie z oceľových plechov hr. 0,75 - 1 mm

EJOT - skrutka Climadur Dabo TK-4,8

EJOT - skrutka Climadur Dabo TK-4,8

Určené pre nosné konštrukcie z oceľových plechov do hr. 0,75 mm

EJOT - tanierová podložka EcoTek 50

EJOT - tanierová podložka EcoTek 50

Určené pre upevnenie hydroizolačných pásov; použitie v kombinácii so skrutkami TK,
TKR, FBS, FPS-E.

EJOT - skrutka do betónu Climadur FBS-R-6,3

EJOT - skrutka do betónu Climadur FBS-R-6,3

Určené pre nosné betónové konštrukcie.

EJOT - skrutka do pórobetónu FPS-E-8,0

EJOT - skrutka do pórobetónu FPS-E-8,0

Určené pre nosné pórobetónové konštrukcie.

EJOT - tanierová hmoždinka FDD 50

EJOT - tanierová hmoždinka FDD 50

Určené pre betónové a pórobetónové nosné konštrukcie, rekonštrukcie po doporučenej
ťahovej skúške, novostavby.