Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu

Polystyrén XPS

XPS

Extrudovaný polystyrén s trvalo nemennými parametrami aj vo vlhkom prostredí je určený hlavne na vonkajšiu
tepelnú izoláciu sokla, suterénnych stien a podláh.