Izolácie z EPS (podlahový, strešný a výplňový polystyrén)

Polystyrén EPS 70

EXTHERM EPS 70 S, EPS 70 Z

Dosky z polystyrénu určené ako podkladová vrstva plochých striech (S) a na podlahy v interiéri (Z)

Polystyrén EPS 100

EXTHERM EPS 100 S, EPS 100 Z

Dosky z polystyrénu určené pre ploché strechy (S) a podlahy (Z) s bežným zaťažením.

Polystyrén EPS 150, 200

EXTHERM EPS 150 S, EPS 200 S

Dosky z polystyrénu určené pre ploché strechy a podlahy s vysokým zaťažením.

Kročajový polystyrén T4

EXTHERM Kročajový polystyrén T4

Výrobok je určený pre podlahové konštrukcie s maximálnym zaťažením 3,5 kN/m².

Kročajový polystyrén T5

EXTHERM Kročajový polystyrén T5

Výrobok je určený pre podlahové konštrukcie s maximálnym zaťažením 5 kN/m².

Perimeter SD

Perimeter SD

Soklová doska Perimeter SD má zvýšenú pevnosť v tlaku a zníženú nasiakavosť.