EXTHERM Kročajový polystyrén T4

Výrobok je určený pre podlahové konštrukcie s maximálnym zaťažením 3,5 kN/m².

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,045 W/mK.
rozmer: 1000×500 mm
hrúbka: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm