EXTHERM Kročajový polystyrén T5

Výrobok je určený pre podlahové konštrukcie s maximálnym zaťažením 5 kN/m².

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,039 W/mK.
rozmer: 1000×500 mm
hrúbka: 20, 30, 50 mm