Perimeter SD

Soklová doska Perimeter SD má zvýšenú pevnosť v tlaku a zníženú nasiakavosť. Soklové dosky sú vhodné hlavne
na tepelnú izoláciu soklových častí obvodových stien budov.


Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,035 W/mK.


úprava hrán: hladká                                                       rozmer: 1250×600 mm
úprava povrchu: mriežkovaná štruktúra                     nasiakavosť WL (T): < 2%
pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: 200 kN/m²
hrúbka: od 20 do 200 mm