XPS

Extrudovaný polystyrén s trvalo nemennými parametrami aj vo vlhkom prostredí je určený hlavne na vonkajšiu
tepelnú izoláciu sokla, suterénnych stien a podláh.

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,035 W/mK.
pevnost v tlaku: 300 kN/m²          nasiakavosť WL (T): < 0,5%
hrúka: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm


úprava hrán: rovná hrana                                        úprava povrchu: štruktúrovaná
rozmer: 1250×600 mm
úprava hrán: polodrážka                                          úprava povrchu: hladký povrch
rozmer: 1265×615 mm