EJOT - tanierová hmoždinka FDD 50

Určené pre betónové a pórobetónové nosné konštrukcie, rekonštrukcie po doporučenej
ťahovej skúške, novostavby.
Hlava klinca s nalisovanou plastovou hlavou
materiál:    plast – polyamid
                    klinec – pozinkovaná oceľ
rozmer:      50×55 až 300 mm