EXTHERM disperzná penetrácia

Penetračný koncentrovaný náter pre obmedzenie a zjednotenie savosti poréznych
materiálov pred lepením tenkovrstvovými cementovými maltami. Alter­natívne tiež

k zlepšeniu vlastností suchých maltových zmesí spájaných cementom.

balenie:              5 l a 10 l
Riedenie pre penetráciu:
bežné savé podklady             1 diel disperzie 5 – 7 dielov vody
extrémne savé podklady       1 diel disperzie 7 – 10 dielov vody (nutné penetrovať 2×)
sadrokartón a anhydrid         1 diel disperzie 4 diely vody