Ako spočítať plochu fasády

  • hlavná plocha v m² – od celkové plochy fasády odpočítame plochy okenných a dverných otvorov.

  • okenné a dverné ostenie v m² – dve bočné (ostenia) a jedna horná strana (nadpražie) otvoru, kde sú dvere alebo okná. u okien počítame tiež stranu, kde bude parapet.

  • soklový (zakladací) profil v bm – zmeráme spodný obvod fasády.
  • Rohové profily v bm – všetky rohy objektu (nárožie objektu, rohy okenných a dverných otvorov).

  • tanierové hmoždinky – typ a počet určíme podľa izolantu a podkladu.


Poznámka:

Týmto spôsobom získame čistú výmeru plochy fasády a príslušenstva, kto­rá nám pomôže špecifikovať jednotlivé množstvá materiálu pre jeho objednanie.