Ako vybrať lepiaci a stierkovací tmel podľa materiálovej bázy

Lepiaci a stierkovací tmel na báze cementu

 • Určený na lepenie a stierkovanie tepelného izolantu na báze EPS F, XPS alebo minerálnych
 • fasádnych dosiek na podklad z tehál plných, dierovaných, z betónu a pórobetónu.
 • Teplota vzduchu a podkladu pri spracovaní musí byť od +5°C do +30°C.

 

Lepiaci a stierkovací tmel na báze cementu s vysokou paropriepustnosťou

 • Určený na lepenie a stierkovanie tepelného izolantu na báze dreva.
 • Teplota vzduchu a podkladu pri spracovaní musí byť od +5°C do +30°C.
 •  Faktor difúzneho odporu μ ≤ 10.

 

Lepiaci a stierkovací tmel na báze rýchleho cementu

 • Určený na lepenie a stierkovanie tepelného izolantu na báze EPS F, XPS alebo minerálnych fa­sádnych dosiek na podklad z tehál plných, dierovaných, z betónu a pórobetónu.
 • Určený pre zimné obdobie.
 • Teplota vzduchu a podkladu pri spracovaní je už od 0°C do + 25 °C, pričom teplota 3 hodiny po aplikácii môže klesnúť pod nulu až k –8°C.

Lepiaca nízkoexpanzná pena na báze polyuretánu

 • Určená len na lepenie tepelného izolantu na báze EPS F a XPS na drevený podklad.
 • Teplota vzduchu a podkladu musí byť od +5°C do +35°C.