Ako vybrať profily a príslušenstvo ETICS

 KVALITU SYSTÉMU TVORÍ DETAIL

 

1) Založenie systému
2) Napojenie systému na rámy okien a dverí
3) Napojenie systému k parapetu a iným klampiarskym prvkom
4) Vystuženie nároží a ostení
5) Vystuženie rohu v nadpraží
6) Ukotvenie predmetov na systém

 

 

Ako vybrať profily a príslušenstvo ETICS