Dôležité informácie k farebným omietkam a farbám

 SPOTREBA


Spotreba farebných omietok, farieb a penetrácií uvádzaných v katalógu je orientačná a môže sa líšiť v závislosti na rovinnosti, členitosti fasády a spôsobe aplikácie.

 

 PRÍPLATOK ZA FAREBNÝ ODTIEŇ OMIETOK A PENETRÁCIÍ

 

  • 168 odtieňov zo vzorkovníka EXTHERM STABIL končiacich číslom 1, 2, 3 bez príplatku
  • 112 odtieňov zo vzorkovníka EXTHERM STABIL končiacich číslom 4 , 5 s príplatkom
  • 540 odtieňov zo vzorkovníka EXTHERM EUROTREND končiacich číslom 1,2,3,6,7,8 bez príplatku
  • 360 odtieňov zo vzorkovníka EXTHERM EUROTREND končiacich číslom 4,5,9,0 s prí­platkom
  • Namiešanie odtieňa mimo vzorkovníka EXTHERM individuálny príplatok
  • Zimná prísada do omietok s príplatkom

Vzorkovník STABIL je vytvorený v spolupráci s architektmi v súlade s aktuálnymi trendmi moderného bývania, pre harmonické farebné kombinácie. Hlavný dôraz je kladený na dlhodobú odolnosť a stabilitu odtieňov. Použité sú výlučne pigmenty, ktoré vykazujú dlhodobo najväčšiu odolnosť voči blednutiu.


 PRÍPLATOK ZA FAREBNÝ ODTIEŇ FASÁDNYCH FARIEB

 

  • Namiešanie odtieňa zo vzorkovníka EXTHERM STABIL s príplatkom
  • Namiešanie odtieňa zo vzorkovníka EXTHERM EUROTREND s príplatkom
  • Namiešanie odtieňa mimo vzorkovníka EXTHERM individuálny príplatok
 FAREBNÁ ODLIŠNOSŤ
 

Vzorkovník EXTHERM je vyrobený tlačiarenskou technológiou, z tohoto dôvodu výrobca nemôže zaručit úplnú zhodu odtieňov vzorkovníka s odtieňami natiahnutých farieb alebo omietok. Výsledný odtieň materiálu je závislý na jeho type, zrnitosti, štruktúre podkladu, na dobe schnutia, dopade svetla a na spôsobe nanášania. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nie sú dôvodom na reklamáciu. Je vhodné pre každú zákazku objednať potrebné množstvo materiálu naraz a spracovať ho pokiaľ možno za ustálených poveternostných podmienok. Farebná zhoda je zaručená len v rámci jednej výrobnej šarže. V každom prípade je nutné materiál nanášať na jednotlivé ucelené plochy bez prerušenia práce.

 

 VZORKY OMIETOK

 

Pred objednaním požadovanej omietky Vám odporúčame použiť farebnú vzorku. Tak zabránite prípadným reklamáciam z dôvodu farebnej odchýlky od vzorkovníka EXTHERM.


 PREFARBENIE PENETRAČNÝCH NÁTEROV

 

U mozaikových a ryhovaných omietok odporúčame používať farebné penetrácie podľa vzorovníka EXTHERM. Výrazne tým znížite riziko presvitania podkladu.