Hodnotenie farebných omietok podľa vybraných vlastností

Vlastnosť

EXTHERM akrylátové výrobky

EXTHERM silikónové výrobky

EXTHERM silikátové výrobky

Vodoodpudivosť

+++ +++ +

Pružnosť

+++ +++ +

Paropriepustnosť

++ +++ +++

Odolnosť proti mikroorganizmom

++ +++ +++

Citlivosť na podmienky pri realizácii

+++ +++ +

Ponuka farieb EXTHERM

+++ +++ ++

 

+ dobrý          +++ najlepší