Kotevné plány hmoždinek

Pozícia hmoždinky vychádza z kotevného plánu technickej do­kumentacie ETICS. Následne sú uvedené najbež­nějšie plány: 

  • usporiadanie hmoždinek na izolačných doskách formátu 1000×500 (600) mm, napr. fasádne polystyrénové dosky EPS F a niektoré typy minerálnych fasádných dosiek s pozdĺžnymi vláknami
  • usporiadanie hmoždinek na izolačnych doskách formátu 1200×200, napr. minerálne fasádne dosky s kolmými vláknami

Hmoždinky by mali byť zabudované vždy v oblasti lepiaceho tmelu, tým výrazne podporujú funkciu lepeného spoja.

 

 

Kotevný plán 1 Kotevný plán 2
počet ks/m²   možné usporiadanie hmoždiniek počet ks/m²   možné usporiadanie hmoždiniek

Kotevné plány hmoždinek