Odtiene nevhodné pre kontaktné zatepľovacie systémy

HODNOTA SVETELNEJ ODRAZIVOSTI (HBW)

 

Pri aplikácii omietok v kontaktnom zatepľovacom systéme ETICS neodporúčame použitie odtieňov s nízkou hodnotou
svetelnej odrazivosti /HBW < 25/. Tmavé odtiene s nízkou svetelnou a tepelnou odrazivosťou spôsobujú prehrievanie
zateplenej fasády a následné odtrhnutie tenkovrstvovej farebnej omietky. Odtiene vhodné za určitých podmienok /HBW
25 – 30/ odporúčame konzultovať s naším technikom. Zoznam nevhodných odtieňov a vhodných za určitých podmienok je
súčasťou vzorkovníka EXTHERM.


Upozornenie

Odtiene nevhodné HBW < 25
Odtiene vhodné po konzultácii s výrobcom HBW 25 – 30
Odtiene vhodné pre ETICS HBW > 30