Výber lepidla podľa podkladu a izolantu

Najskôr si ujasnite, s akým podkladom a izoláciou budete pracovať.
K tomu potom prispôsobte výber vhodného lepidla.

  

Podklad Lepená izolácia

EXTHERM FIX U
(lepenie
a stierkovanie)

EXTHERM FIX O
(lepenie
a stierkovanie)

EXTHERM FIX M
(lepenie
a stierkovanie)

EXTHERM FIX E
(lepenie

a stierkovanie)

EXTHERM FIX F
(iba lepenie)

 

EXTHERM
THERMO
KLEBER (iba
lepenie)

   EXTHERM EPS 70 a 100 F  +++  +  +++  ++  +  +*
tehlové murivo,  EXTHERM EPS 70 F PLUS šedý +++   +++ ++   +*
betón,  Minerálna fasádna doska  +++  ++  +++  +  +  -
ľahčené murivo   Drevená doska  +  +++  +  -  +  -
   Extrudovaný polystyrén XPS  +++  +  +++  -  ++  +*
   Soklová doska Perimeter SD  +++  +  +++  -  ++  +*

 

* Ako kontaktný mostík je nutné použiť EXTHERM univerzálnu penetráciu pod farbu.

 

 

Podklad Lepená izolácia

EXTHERM FIX U
(lepenie
a stierkovanie)

EXTHERM FIX O
(lepenie
a stierkovanie)

EXTHERM FIX M
(lepenie
a stierkovanie)

EXTHERM FIX E
(lepenie

a stierkovanie)

EXTHERM FIX F
(iba lepenie)

 

EXTHERM
THERMO
KLEBER (iba
lepenie)

   EXTHERM EPS 70 a 100 F  ++  +  ++  -  +++  +++

Drevo, dosky 

 EXTHERM EPS 70 F PLUS šedý ++ +  ++ +++  +++

z drevených

 Minerálna fasádna doska  ++  ++  ++  -  +++  -

materiálov

 Drevená doska  +  +++  +  -  +  -
   Extrudovaný polystyrén XPS  ++  +  ++  -  +++  +++
   Soklová doska Perimeter SD ++  +  ++  -  +++

 

+++

 

+ odporúčame – neodporúčame

 

** Ako kontaktný mostík je nutné použiť EXTHERM univerzálnu penetráciu pod omietku.