Výber povrchovej úpravy podľa systému

Najskôr si ujasnite, s akým podkladom budete pracovať. K tomu potom prispôsobte výber vhodnej povrchovej úpravy EXTHERM.

  

Podklad

EXTHERM akrylátová
omietka

EXTHERM
silikónová
omietka

EXTHERM
silikátová
omietka

EXTHERM
mramorová
omietka*

EXTHERM
akrylátová
fasádna farba

EXTHERM
silikónová
fasádna farba

EXTHERM
silikátová
fasádna farba

Zatepľovací systém s EPS F

+++ +++ + +++

Zatepľovací systém s minerálnou
fasádnou doskou

++ +++ ++ ++

Zatepľovací systém s XPS

+++ +++ + +++

Systém s tepelnoizolačnou
omietkou

+++ +++ + ++ +++ +++ +

Systém s vápenno-cementovou
omietkou

+++ +++ + ++ +++ +++ +

Systém so sanačnou omietkou

+++ +++ +++ +++

Starý náter – akrylátová farba

+++ +++ +++ +++ +++

Starý náter – silikónová farba

+ +++ + + +++

Starý náter – silikátová farba

+ +++ ++ + + +++ ++

 

+ odporúčame      - neodporúčame

 

* EXTHERM mramorová omietka je na báze akrylátovej disperzie