Ako vybrať tepelnú izoláciu podľa materiálovej bázy

EPS F

Objemovo stabilizované fasádne dosky z polystyrénu pre kontaktné zatepľovacie systémy.


Minerálna fasádna doska
Minerálny vláknitý materiál na báze čadičových vlákien určený pre kontaktné zatepľovacie sys­témy.

 

XPS

Extrudovaný polystyrén so zdrsneným povrchom je hlavne vhodný na tepelnú izoláciu
soklových častí obvodových stien.


Perimeter SD
Perimeter polystyrén so zdrsneným povrchom je hlavne vhodný na tepelnú izoláciu soklových
častí obvodových stien.


Ostatné EPS a XPS
Dosky z expandovaného a extrudovaného polystyrénu určené do podláh, striech, terás
podzemných častí budov a strateného debnenia