Prečo zatepľovať budovu?

Vzhľadom ku zvyšujúcim sa nárokom na tepelné technické parametre obvo­dových plášťov budov, nadobúda spolu s nárastom cien energií na pozornosti. Z výs­ledkov merania je zrejmé, že tepelné straty obvodovým plášťom budovy sa pohybujú okolo 30 – 40% z celkových únikov tepla objektu. Pri komplexnom riešení zateplenia domu je možné ušetriť až 50% tepla. Podľa výpočtov, úspory tepla na vykurovanie a ekonomická návratnosť investícií sa pohybuje, napr. zateplenie panelového domu zo 70-tych rokov, v rozmedzí 5–8 rokov. Ďalším dôležitým efektom zateplenia je zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia. Zateplením obvodového plášťa domu získame vyššiu povrchovú teplotu v interiéry, a tým i  lepšiu tepelnú pohodu a znížime riziko vzniku plesní a iných mikroorganizmov. Zatepľovací systém ďalej výrazne znižuje teplotné namáhanie nosnej konštrukcie, a tým predlžuje životnosť objektu. Naviac vďaka širokej ponuke farebných odtieňov a štruktúr je možné zmeniť šedú tvár panelových sídlisk.