Výber fasádného izolantu podľa výhod

 

 

EXTHERM
EPS 70 F
(λ ≤ 0,038)

EXTHERM
EPS 100 F
(λ ≤ 0,036)

EXTHERM
EPS 70 F
PLUS (sivý)
(λ ≤ 0,032)

TWINNER
EPS (sivý)
+ MW
(λ ≤ 0,034)

Minerálna
fasádna
doska
(λ ≤ 0,039)

Minerálna
fasádna
doska
(λ ≤ 0,036)

Minerálna
fasádna
doska
(λ ≤ 0,040)

Extrudovaný
polystyrén
XPS

(λ ≤ 0,035)

Soklová
doska
Perimeter SD
(λ ≤ 0,035)

Tepelnoizolačné
vlastnosti

 +++  ++++  +++++  +++++  +++  ++++  ++  ++++  ++++

Pomer
cena / výkon

 +++++  +++  ++++  +  +  ++  +  ++  ++

Náročnosť
na prevedenie

 +++++  +++++  +++  ++  ++  ++  +  +++++  +++++

Požiarna odolnosť

 +  +  +  ++++  +++++  +++++  +++++  +  +

Paropriepustnosť

 ++  ++  ++  ++  +++++  +++++  +++++  +  +

Vodoodpudivosť

 +  +  +  +  +  +  +  +++++  ++++

Zvuková
pohltivosť

 +  +  +  ++++  +++++  +++++  +++++  ++  ++

 

+ dobrý         +++++ najlepší                

 

Pozn.: λ = súčiniteľ tepelnej vodivosti. S klesajúcou hodnotou (lambdy) daného izolantu rastú jeho tepelnoizolačné vlastnosti.