Výber typov a použitie EPS vyrábaných podľa STN 13163

 

   

EPS 50 Z

EPS 70 Z

 

EPS 100 Z

 

 

EPS 70 S

 

 

EPS 100 S

 

 

EPS 150 S

 

 

EPS 200 S

 

 

EPS 70 F

 

 

EPS 100 F

 

 

Perimeter

 
 

Šikmé

strechy

 
Izolácie nad krokvami  -  -  +  -  +  +  +  -  +  +
Izolácie mezi krokvami  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
Izolácie pod krokvami  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
 

Ploché

strechy

 
Podkladové vrstvy  -  -  -  +  +  +  +  +  +  +
S bežným zaťažením  -  -  -  -  +  +  +  -  +  +
S vysokým zaťažením  -  -  -  -  -  +  +  -  -  +
Steny  Výplňové a jadrové izolácie  -  +  +  +  +  +  +  +  +  +
Fasádne zatepľovacie systémy  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +
Suterénne s izoláciou proti vode  -  -  +  -  +  +  +  -  +  +
Podlahy  S bežným zaťažením  -  -  +  -  +  +  +  -  +  +

S vysokým zaťažením

 -  -  -  -  -  +  +  -  -  +

 

+ odoporúčame            - neodoporúčame