Zateplenie fasády budovy zaručí ...

■ Výrazné ušetrenie nákladov na vykurovanie
■ Predĺženie životnosti objektu
■ Nižší prevádzkový výkon vykurovacej sústavy
■ Zvýšenie tepelnej pohody
■ Zníženie rizika kondenzácie
■ Obmedzenie vzniku plesní
■ Vyšší akumulácie obvodového muriva
■ Bohaté možnosti architektonického stvárnenia plášťov budov výhody systému
■ Systém spĺňa najprísnejšie európske kritériá podľa ETAG 004
■ Záruka kvality všetkých výrobkov v systéme
■ V prípade vzniku akejkoľvek závady môžete uplatniť reklamáciu
■ Zaručená kvalita preverená realizovanými objekty
■ Jednoduchá a rýchla spracovateľnosť