Povolená maximálna odchýlka konečnej povrchovej úpravy od ideálnej roviny

Otázka:

Dobrý deň: chcel by som sa spýtať na povolenú maximálnu odchýlku konečnej povrchovej úpravy  od ideálnej roviny. To znamená akú odchýlku pri konečnej úprave je možné považovať pri Vašom systéme za normovanú? Myslím tým rôzne vypukliny a prepadliny na konečnej povrchovej úprave. Ďakujem

 
Odpoveď:

Podľa STN 73 2901 je povolená odchýlka miestnej rovinnosti povrchovej úpravy ETICS rovná priemeru zrna omietky +0,5 mm, meraná 1m metrovou latou na povrchu dokončenej armovacej vrstvy (fáza výstavby)

 

Pre zrno omietky 1,5mm (Extherm zatieraná omietka 1,5mm) je to teda povolená odchýlka 1,5 mm+0,5mm = 2,0mm/1m lati

 

Pre zrno omietky 2,0mm (Extherm ryhovaná omietka 2,0mm) je to teda povolená odchýlka 2,0 mm+0,5mm = 2,5mm/1m lati

 

V praxi sa však používajú 2m late a teda odchýlka by mohla byť max 4 (5) mm /2m čo je rovinnosť ktorú priemerne zdatný montážnik musí vedieť dosiahnuť ak je podklad správne pripravený. Samotná povrchová úprava len kopíruje nerovnosti podkladu, preto je dôležitá kontrola rovinnosti pred aplikáciou omietky.