Väčšie odchýlky na už zrealizovanej povrchovej úprave

Otázka:

Chcel by som sa ešte spýtať, čo v prípade, keď ako technický dozor zistím väčšie odchýlky na už zrealizovanej povrchovej úprave. Samozrejme, že krajným riešením je oprava celej úpravy fasády, ale pre toto platia určité zásady, tak by som Vás teda ešte raz poprosil o návrh možného riešenia.

 
Odpoveď:

Bohužiaľ lokálna oprava len omietkou nie je možná.

 

Pokiaľ sú chyby príliš viditeľné, bude potrebné natiahnuť celú stenu vrátanie armovacej vrstvy a omietky znovu.

 

Penetrovať podklad (súčasnú omietku) pod armovaciu vrstvu sa nesmie, len sa umyje fasáda (len v prípade potreby).