Schnutie (tvrdnutie) akrylátovej omietky zrnitosti 1,5 mm

Otázka:

Prosím, ako dlho trvá zaschnutie (zatvrdnutie) akrylátovej omietky zrnitosti 1,5 mm v teplotách okolo 8 st. celzia? Môže po 4 dňoch po nanesení uškodiť fasáde mráz? Ďakujem

 
Odpoveď:

Odpoveď na Vašu otázku nie je úplne jednoznačná. Dôvo­dom je, že na dobu zretia omietky výrazne vplýva okrem teploty aj relatívna vlhkosť vlhkosť vzduchu a slnečné žiarenie.

 

Za štandardnej teploty (20 st. C) a relatívnej vlhkosti je to 24 hod.

 

Pri vysokej relatívnej vlhkosti 80–100% a teplotách medzi 5–10 st.C táto doba môže byť až 2–5 dní.

 

Napriek tomu však nemáme skúsenosti, že by sme v týchto prechodných ob­dobiach mali problémy s reklamáciami z dôvodu zmrznutia omietky. Kritickými však býva aplikácia pri teplotách pod 5st. C, resp. ak teplota v prvých 48hod klesne pod 0C. (To sa týka nielen aplikácie omietky ale aj armovacej vrstvy)