Kladačský plán

Pre vytvorenie kvalitného kladačského plánu je treba poznať nižšie uvedené parametre každej strechy:

 

 

Kladačský plán

1. rozmery strechy


2. umiestnenia vpustí s okótovaním


3. minimálny požadovaný spád


4. minimálnu a maximálnu hrúbku tepelnej izolácie


5. typ izolácie EXTHERM EPS S pre spádové a podkladové dosky


6. kontakt a ostatné doplnkové informácie