EXTHERM EPS 70 F

Objemovo stabilizované fasádne dosky z polystyrénu pre kontaktné zatepľovacie systémy. Fasádny polystyrén EPS 70F  pre zateplenie obvodového plášta budovy.

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,038 W/mK.
rozmer: 1000×500 mm
hrúbka: od 10 do 250 mm