Nobasil FKD S

Minerálna fasádna doska s pozdĺžnymi vláknami.

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,036 W/mK.
rozmer: 1000×500 mm
hrúbky: 60, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm