Nobasil FKL

Minerálna fasádna doska s kolmými vláknami.

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,040 W/mK.
rozmer: 1000×200 mm
hrúbky: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 mm