Nobasil SMARTwall FKD S - C1,C2

Minerálna fasádna doska s pozdĺžnymi vláknami s jedno (C1) alebo obojstranným
silikátovým nástrekom (C2) pre zvýšenie priľnavosti stierky k izolácii.

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,036 W/mK.
rozmer: 1000×500 mm
hrúbky: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 mm