EPS Sun Ja 032

Fasádna tepelnoizolačná doska dvojvrstvová na báze expandovaného polystyrénu.

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,032 W/mK.
rozmer: 1000×500 mm
hrúbky: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm