TWINNER

Sendvičovo usporiadaná tepelno a zvukovo izolačná doska, ktorá je tvorená
izolačným jadrom z grafitovej izolácie EPS F a krycou vrstvou tvorenou izolačnou
minerálnou fasádnou doskou konštantnej hrúky 30 mm. Dodávané ako bežné dosky,
zakladacie a rohové profily

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,034 W/mK (od 220 mm vrátane = 0,033 W/mK).
rozmer: 500×1000 mm
hrúbka: 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm