Profil pre suchú výstavbu 3 mm

Rohový profil pre vnútorné omietky s tenkou guľatou hlavou 3 mm, hranou 32mm.
Vhodný pre sadrové alebo cementové omietky.

 

Profil pre suchú výstavbu 3 mm MMG 28, 2,5 m 

50 ks
Profil pre suchú výstavbu 3 mm MMG 28, 3 m 50 ks