Roh guľatý 10 mm

Ochrana hrán vnútorných omietok menovitej hrúbky ≥ 10 mm s guľatou hlavou
7,5 mm, hranou 34 mm. Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové
alebo cementové.

 

 

Roh guľatý 10 mm 2,50 m

25 ks

Roh guľatý 10 mm 2,75 m

25 ks

Roh guľatý 10 mm 3,00 m

 

25 ks