Roh guľatý 12 mm

Ochrana hrán vnútorných omietok menovitej hrúbky ≥ 12 mm s úzkou guľatou hlavou
5,5 mm, hranou 50 mm. Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové
alebo cementové.

 

 

Roh guľatý 12 mm, 2,5 m

 

Roh guľatý 12 mm, 2,75 m

 

Roh guľatý 12 mm, 3,0 m