Roh ostrý 10 mm

Ochrana hrán vnútorných omietok menovitej hrúbky ≥ 10 mm s ostrou hlavou 7,5 mm,
hranou 34 mm. Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo
cementové.

 

Roh ostrý 10 mm 2,50 m

25 ks

Roh ostrý 10 mm 2,75 m

25 ks

Roh ostrý 10 mm 3,00 m

25 ks