Ukončovací profil 3 mm

Pre rovné a presné ukončenie vnútorných omietok menovitej hrúbky 3 mm.
Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.

 

Ukončovací profil 3 mm, 2,5 m                  25 ks