Ukončovací profil 9 mm

Pre rovné a presné ukončenie vnútorných omietok menovitej hrúbky 9 mm.
Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.

 

Ukončovací profil 6 mm, 2,5 m 

           25 ks