Dilatácia pre rovné plochy 14 mm s PVC prvkom

Profil pre vonkajšie i vnútorné omietky menovitej hrúbky 14 mm s dilatačným prvkom
z PVC, pre rovné plochy s kapacitou pohybu ± 1 mm a šírky škáry 6 mm. Vhodný pre
omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.

 

Dilatácia pre rovné plochy 14 mm s PVC prvkom, 3,0 m

 10 ks