Roh s PVC hranou 15 mm

Ochrana hrán vonkajších omietok menovitej hrúbky 15 mm s ochranným prvkom z PVC
proti korózii, s guľatou hlavou 8,5 mm, hranou 50. Vhodný pre omietky sadrové,
vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.

 

Roh s PVC hranou 15mm, 2,5 m

15 ks

Roh s PVC hranou 15mm, 3 m

15 ks