Roh s PVC hranou 8 mm

Ochrana hrán vonkajších omietok menovitej hrúbky 8 mm s ochranným prvkom
z PVC proti korózii, s guľatou hlavou 7 mm, hranou 30. Vhodný pre omietky sadrové,
vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.

 

Roh s PVC hranou 8mm, 2,5 m

15 ks

Roh s PVC hranou 8mm, 3 m

15 ks