Sokel s okapničkou 20 mm s ochranou z PVC

Soklový profil s okapničkou pre vonkajšie omietky menovitej hrúbky 20 mm s ochranou
z PVC proti korózii, s pootvoreným uhlom 110°, hranou 50 mm. Vhodný pre minerálne,
vápenné, vápenno-cementové alebo cementové omietky.

 

Sokel s okapničkou 20 mm s ochranou z PVC, 2,5 m

25 ks
Sokel s okapničkou 20 mm s ochranou z PVC, 3,0 m 25 ks