Sokel s okapničkou s ochranou z PVC 10mm

Soklový profil s okapničkou pre vonkajšie omietky menovitej hrúbky 10 mm s ochranou
z PVC proti korózii, s pootvoreným uhlom 110°, hranou 50 mm. Vhodný pre minerálne,
vápenné, vápenno-cementové alebo cementové omietky.

 

Sokel s okapničkou s ochranou 10 mm z PVC, 2,5 m/10 mm

25 ks

Sokel s okapničkou s ochranou 10 mm z PVC, 3 m/10 mm

25 ks