Nobasil DDP

Minerálna doska pre konštrukcie plochých striech, určená predovšetkým ako vrchná vrstva.


Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 70kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,040 W/mK.
rozmery: 600×1000, 1200×2000 mm
hrúbky: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm